Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 2018. május 9-én elfogadta a „Városi agrárpolitika” című stratégia programot. A dokumentum a 38/2012. Kormányrendelet előírásait betartva készült, a kormányrendelet besorolása szerint szakpolitikai programnak minősül.

A szakpolitikai program célja a városi mezőgazdaság különböző formáinak ösztönzése, ezáltal a város-vidék kapcsolat erősítése. A dokumentum elemzi az agrárium városokban való megjelenésének különböző formáit, majd ezt követően a stratégiai fejezetben a városi piacok és a városi kertészet területére összpontosítva konkrét intézkedéseket fogalmaz meg.

 

(A programban Függelékként hivatkozott tartalom a http://kozossegikertek.hu/kertek/ oldalon érhető el.)