A Vidékfejlesztési Minisztérium által először 2011-ben meghirdetett, teljes egészében nemzeti forrásból finanszírozott, egyszerű eljárásrenddel működő Tanyafejlesztési Program a Nemzeti Vidékstratégia egyik kiemelt térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti programja. Eddigi öt éves működése során összesen 1440 pályázat részesült pozitív támogatási döntésben, amelyek részére összesen 7,4 milliárd Ft támogatást sikerült megítélni. A Program keretében 2013-tól már az Alföld minden – 724 db – településéről lehet pályázatokat benyújtani.

A tanyai gazdálkodás sajátos értékeinek megmentését, megújítását, valamint a tanyai életmód, a tanyán működő családi gazdaságok hátrányainak csökkentését célul tűző program egy olyan egyszerű eljárásrenddel működő, célzottan tanyai lakosokat és gazdálkodókat segítő támogatási rendszert foglal magában, amelyre a korábbi időszakokban nem találunk példát.  A program alapvetően kétféle konstrukció keretében nyújt támogatást: az önkormányzati típusú, helyi közösségek, valamint az egyéni típusú, tanyagazdák számára kiírt konstrukció keretében.