Tájékoztatjuk a 2015. évi Tanyafejlesztési Program nyertes pályázóit, hogy a hatósági szerződések kiküldése folyamatosan történik. A hatósági szerződések visszaküldésének határideje a szükséges mellékletekkel, dokumentumokkal együtt egységesen a megküldött hatósági szerződés kézhezvételétől számított 30. naptári nap.

A pályázati projektek keretében elszámolható költségek legkorábbi kezdő, illetve keletkezési időpontja a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI.30) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. §-ának megfelelően a Rendelet hatályba lépésének napja, azaz 2015. július 01. A Rendelet 11. § (2) bekezdése szerinti, 2015. július 1-jét megelőzően keletkezett költségek szintén elszámolhatóak a támogatás terhére az ott foglaltak szerinti feltételekkel.