Kisfilmek, oktató filmek, videó riportok a magyar vidékről, hagyományokról, életmódról, fenntarthatóságról

2013. szeptember 5. 16:27

Vidék ékességek 8. rész: Tejfeldolgozás

E kisfilm az itthon is egyre keresettebb, több élőmunka igényű, az eredeti ízvilágot, beltartalmi értékeket javában megőrző kézműves tejtermékeket előállító gazdaságokat mutat be.

2013. szeptember 5. 15:30

Vidék ékességek 7. rész: Húsfeldolgozás

A filmsorozat ezen része a húsfeldolgozásról szól, a mezőgazdasági termékfeldolgozás egyik olyan területéről, ahol a jövő jelentős fejlődési perspektívát mutat. Lényeges, hogy a remek minőségű alapanyagainkból, kiváló minőségű termékeket állítsunk elő, hogy arra törekedjünk, hogy a termeléshez, feldolgozás és értékesítés is kapcsolódjon.

2013. szeptember 5. 14:34

Vidék ékességek 6. rész: Erdőgazdálkodás

E kisfilm azt mutatja be, milyen fontos a szakszerű, hosszú távon tervezett, felelős erdőgazdálkodás, legyen az erdő állami vagy magán tulajdonban. E felelős gazdálkodásnak köszönhetők a jó állapotban lévő erdeink, melyek a gazdasági cél mellett, egyben turisztikai, pihenési, oktatási, védelmi és természetmegőrzési célokat is szolgálnak.

2013. szeptember 5. 14:00

Vidék ékességek 5. rész: Vízgazdálkodás

A víz óriási kincs mindannyiunk számára. A gazdálkodók számára is nélkülözhetetlen természeti erőforrással történő gondos, a helyi természeti tájat, annak értékeit, illetve a domborzati, vízrajzi adottságokat is figyelembe vevő gazdálkodással, egyszerre lehet szolgálni a természetet és az embert. A víz mielőbbi elvezetése helyett, mindinkább annak szabályozott visszatartása, irányítása kell, hogy legyen a cél, megóvva ezzel természeti élőhelyeink mellett az ember lakta területeket is. Azt a vismajor címen kifizetett kárenyhítési összeget, amit minden évben aszálykárra, avagy épp belvízkárra költünk, hasznosabb és bölcsebb lenne e területek gondosan megtervezett, a természeti tájra és termelésre is pozitívan ható vízgazdálkodására, az aszály és árvíz károkat is enyhítő fejlesztésekre fordítanunk.
E kisfilm a vízzel történő ésszerű gazdálkodás egy-egy példáját mutatja be, amiből az ember mellett a természetnek is jelentős haszna van.

2013. szeptember 5. 13:50

Vidék ékességek 4. rész: Gyepgazdálkodás és legeltetés

A gondos gyep és legelőgazdálkodás, nemcsak a biológiai sokféleség megőrzésének, az ember és természet által közösen kialakított változatos táji képnek fontos feltétele, de fontos feltétele a legeltetéses gazdálkodásra alapozott állattartásból élő gazdák megélhetésének is, ezen keresztül pedig az őshonos állatfajták fenntartásának, genetikai állományuk megőrzésének is.
E kisfilm egy-egy legeltetésre alapozott gazdaságot mutat be.

2013. szeptember 5. 12:53

Vidék ékességek 3. rész: Génmegőrzés

A genetikai sokféleség megőrzése mindannyiunk érdeke, hisz ez teszi környezetünket oly színessé, érdekessé, de ez biztosítja az évezredeken át fennmaradó természeti egyensúlyt is. Ahogy az érintetlen természetben is megvan minden élőlénynek a szerepe, az ember által birtokba vett, évszázadok óta legeltetéssel, vagy más egyéb természetes gazdálkodási móddal fenntartott természeti tájban is megvan az őshonos, a tájhoz és az emberhez egyaránt jól alkalmazkodó fajtáink szerepe. Ezeknek a fajtáknak megőrzése, tovább éltetése főképpen a szűkebb termőképességű tájakon nemcsak a táj arculati és természeti értékeinek fenntartása szempontjából, de az elmaradottabb térségek megélhetést biztosító helyi foglalkoztatása szempontjából is rendkívül fontos. Fontos ezért e területen az állami szerepvállalás, a megfelelő jogi és támogatási feltételek biztosítása és a dolgos és elhívatott gazdák motiválása, segítése. E kisfilm az őshonos állattartás egy-egy elhívatott gazdáját, művelőjét mutatja be az állami génbanki szerepvállalás mellett.

2013. szeptember 5. 11:07

Vidék ékességek 2. rész: Ökológiai gazdálkodás

Az ökológiai gazdálkodás amellett, hogy környezetkímélő, nagy élőmunkaigénnyel állít elő egészséges élelmiszert, az állandó és növekvő belföldi és külföldi keresleti piaca által a hazai mezőgazdaság egyik perspektivikus és egyben fenntartható és jól jövedelmező gazdálkodási módja. Fontos szerepe van e gazdálkodási módnak abban is, hogy fenntartson, átörökítsen egy ősi, természetre hagyatkozó, azzal együttműködő gazdálkodói tudást. E kisfilm olyan gazdákat mutat be, akik a környezet megóvása és a tisztes megélhetés mellett, fontosnak tartják hogy családjuk és vevőik asztalán egyaránt természetes, az élővilágot kímélő gazdálkodással előállított, szermaradványmentes élelmiszer legyen.

2013. szeptember 5. 9:30

Vidék ékességek 1. rész: Mezőgazdaság és természetvédelem

Fontos első lépésben a művelés alá vett területek természetes produktumának felmérése és ahhoz képest, ahhoz mérten a gazdálkodási irányok kijelölése. Csakis a természettel együttműködve, együtt gondolkodva lehet megvalósítani azt a hosszú távon fenntartható hatékonyságot, ami az életben maradáshoz szükséges. Egy gondolat a filmből, amely a természettel, a tájjal összhangban lévő gazdálkodási formákat mutat be.

2013. július 1. 13:22

Nem Pesten történt...

A film a magyar Alföld egy-egy működő csárdáját, a hozzájuk kapcsolódó, helyi alapanyagokra épült egy-egy különleges ízű és elkészítésű fogását, illetve a csárdákhoz párosult hangulatot mutatja be.

2013. május 16. 14:13

Bioszemléletű állattartás a kisgazdaságokban

A bioszemléletű állattartás állt a középpontjában, a biogazdálkodási ismeretek terjesztése mellett elkötelezett Bács Agrárház Nonprofit Kft. 2013 márciusában indult Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat projektötlet finanszírozású képzésének.